Deze website gebruikt cookies om het gebruik van onze website aangenaam voor u te maken.Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn momenteel ingesteld om bepaalde soorten cookies toe te staan. Wij gebruiken geen cookies voor gerichte of gedragsreclame op deze website. De cookies die we wel gebruiken zijn ontworpen om u in staat te stellen de websitefunctie te gebruiken en te surfen op onze website op een voor u gepaste manier. Als u doorgaat zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaat u hiermee akkoord. U kunt de cookie-instellingen echter te allen tijde wijzigen.

X

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan deze website, welke eigendom is van en wordt beheerd door een dochteronderneming of filiaal van Zimmer, Inc. (naar een dergelijk(e) dochteronderneming of filiaal wordt verwezen als "Zimmer Biomet"). Zimmer Biomet is een wereldwijd bedrijf in medische apparatuur en een wereldleider op het gebied van innovatieve en gepersonaliseerde gewrichtsvervangende technologieën. Ons doel is om de mobiliteit te herstellen, de pijn te verzachten en de levenskwaliteit te verbeteren voor patiënten over de hele wereld.

Het privacybeleid van deze website legt enerzijds onze informatiepraktijken uit en anderzijds de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt via deze website. Als u ons informatie stuurt via deze website gaat u akkoord met ons gebruik en openbaarmaking van die informatie in overeenstemming met dit beleid.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

U kunt veel onderdelen van deze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te geven. U kunt bijvoorbeeld ons productaanbod voor patiënten of zorgverleners bekijken, of meer lezen over ons bedrijf en zijn management. Als u er echter voor kiest om u te registreren voor een van onze diensten, ons een vraag stelt via de link Contact met ons opnemen, solliciteert naar een functie binnen ons bedrijf, dan hebben we bepaalde gegevens van u nodig. De informatie die we verzamelen zal gerelateerd zijn aan het betreffende product of de betreffende dienst, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens, de aard van betreffend(e) product of dienst, en gerelateerde informatie zodat we aan uw verzoek kunnen voldoen en u een antwoord kunnen geven. Als u via onze website naar een baan binnen Zimmer Biomet solliciteert, zal de volgende informatie worden verzameld: uw kwalificaties voor de functie, uw opleiding, toepasselijke licenties of certificaten, werkervaring, referenties en enige andere informatie over uzelf die u wenst te delen.

Zimmer Biomet kan u soms uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of opiniepeiling, zoals feedback geven over onze website, diensten of producten. Uw antwoorden zijn anoniem, tenzij u ervoor kiest om uw contactgegevens te delen zodat wij u bijkomende informatie over de enquête kunnen geven.

Voor alle informatie die we via onze websites verzamelen, zal Zimmer Biomet de gegevens beheren.

E.U.-U.S. en Swiss-U.S. Safe Harbor-certificering

Het Safe Harbor-certificeringsprogramma is een internationaal gegevensprivacyprogramma mede gesponsord door het Amerikaanse Handelsministerie en de Europese Commissie. De Volgende Zimmer Biomet-bedrijven hebben vrijwillig verklaard dat zij zich zullen houden aan de U.S.-E.U. en de U.S.-Swiss gegevensprivacy- en veiligheidskaders onder dat programma: Zimmer Holdings, Inc., Zimmer, Inc., Zimmer US, Inc., Zimmer Dental Inc., Zimmer Spine, Inc., Zimmer Surgical, Inc., Accelero Health Partners, LLC, en Zimmer Orthobiologics, Inc.

Door deze certificeringen hebben de Zimmer Biomet-bedrijven zich verplicht om de Safe Harbor-beginselen van kennisgeving, keuze, overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving na te leven. U vindt meer informatie over deze beginselen en de bijkomende verplichtingen van Zimmer Biomet in het kader van het Safe Harbor-certificeringsprogramma op de website van het Amerikaanse Handelsministerie Safe Harbor: www.export.gov/safeharbor/. U vindt op deze website ook Safe Harbor-certificeringsinformatie van Zimmer Biomet. Als u vragen hebt over de Safe Harbor-privacypraktijken van Zimmer Biomet of denkt dat uw informatie slecht wordt beheerd, kunt u gebruik maken van de link Contact met ons opnemen op deze website.

Cookies en andere anonieme webtracking-technieken

Zoals de meeste websites gebruiken wij "cookies" op onze website om u beter te kunnen helpen tijdens uw toekomstige bezoeken aan de websites en om de inhoud of functies op onze website te evalueren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden door een website, aanvaard door een webbrowser en vervolgens op uw harde schijf wordt geplaatst. De door de cookies verzamelde informatie laat ons weten dat u onze website in het verleden hebt bezocht en voorkomt dat u bij elk bezoek dezelfde informatie moet invoeren om sommige van onze producten of diensten te gebruiken. U kunt altijd uw browser zo instellen dat alle cookies van deze website en andere websites die u bezoekt, worden geweigerd. Dit geeft u meer controle over de aanvaarding van cookies op uw computer. Het is echter mogelijk dat sommige delen van deze website niet correct of trager werken als u ervoor kiest om de cookies te weigeren. Door onze websites te gebruiken en de cookies niet uit te schakelen, gaat u akkoord met het gebruik ervan voor de beschreven doeleinden.

Verzamelde informatie gebruiken en delen

Zimmer Biomet kan uw informatie met haar filialen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven delen, evenals met derden die ons helpen bij het verstrekken van producten of diensten die u heeft aangevraagd of die onze marketing of administratie verbeteren. Dit geldt ook voor bedrijven die ons analyses leveren over het gebruik van onze website, zodat wij het gebruik van onze websites kunnen evalueren en de inhoud ervan kunnen blijven verbeteren.

Voor zover uw gegevens worden doorgegeven aan het buitenland, zoals naar Zimmer Biomet-bedrijven in andere landen, gelieve er dan rekening mee te houden dat er mogelijk verschillende normen van toepassing zijn over de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt en beschermd. (De lijst van Zimmer Biomet-bedrijven is opgenomen in deze website en zal worden bijgewerkt als we uitbreiden naar andere locaties.) U kunt er zeker van zijn dat Zimmer Biomet de nodige maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct worden bewaard en beschermd, ongeacht het land. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden die toegang hebben tot uw gegevens, alsmede het hen verplichten om normen toe te passen die eenzelfde niveau van bescherming van uw gegevens verzekeren als die van Zimmer Biomet.

Zimmer Biomet deelt of verkoopt geen enkele persoonlijke informatie die u ons verstrekt via onze website voor afzonderlijk gebruik door derden.

Van tijd tot tijd verstrekken we geaggregeerde statistieken over onze klanten, verkoop, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie aan gerenommeerde derden die ons helpen ons bedrijf en onze diensten te verbeteren, maar deze statistieken bevatten geen enkele persoonsidentificerende informatie.

In het geval dat we ons bedrijf Zimmer Biomet in zijn geheel of delen ervan verkopen, toekennen of overdragen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan de koper. De koper of rechtverkrijgende is echter verplicht om uw persoonlijke gegevens zodanig te beschermen op een manier die overeenstemt met de eisen in dit privacybeleid. 

Uw informatie beveiligen

In overeenstemming met de geldende wetten en vereisten, heeft Zimmer Biomet geschikte fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, diefstal, onbevoegde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking. We evalueren deze waarborgen voortdurend om de risico's van nieuwe bedreigingen te minimaliseren als zij bekend worden. Zoals het geval is met alle websites, zijn we niet in staat om voor 100% de via onze publieke website verzamelde gegevens te beschermen.

Als u via onze website gevoelige persoonlijke informatie aan ons verstrekt, zoals creditcardgegevens (voor de facturering), moet u ervoor zorgen dat de computer die u daarvoor gebruikt beschikt over een geüpdatete antivirussoftware om het risico op de toegang tot uw gegevens voordat deze ons bereiken te beperken. Voor betalingen met creditcard in verband met deze website, zult u worden doorverwezen naar een andere website die heeft bevestigd dat ze een reeks specifieke veiligheidseisen voor het verzamelen en verwerken van creditcardgegevens naleeft, zoals uitgevaardigd door de Payment Card Industry (toonaangevende wereldwijde creditcardbedrijven).

Ons engagement met de privacy van kinderen

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 13 jaar. Alle ongewild van kinderen verzamelde persoonsgegevens zullen onmiddellijk worden gewist. Dit heeft geen invloed op medische informatie over kinderen die door deskundigen in de gezondheidszorg kan worden verstrekt in verband met informatieaanvragen over het product of de dienst.  Gebruikers van 13 tot 18 jaar moeten de persoonsgegevens invoeren van hun wettelijke vertegenwoordigers, zoals hun ouders, met wie contact zal worden opgenomen om te bevestigen dat de website door een minderjarige wordt gebruikt met de relevante toestemming van een volwassene.

Uw informatie actualiseren, wijzigen en verbeteren

Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We raden u aan om met ons contact op te nemen om uw informatie te actualiseren of te corrigeren als deze veranderd is of als u denkt dat de informatie die we hebben over u onjuist is. In overeenstemming met de wettelijke vereisten en beperkingen, geeft Zimmer Biomet u de toestemming om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u dat wenst, gelieve dan met ons contact op te nemen via ons contactformulier. Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk aanvullende informatie van u nodig hebben om uw aanvraag uit te voeren.

Afmeldingsrecht

U hebt het recht om zich af te melden voor de diensten die wij aanbieden, als u niet meer wenst deel te nemen. Indien u dat wenst, gelieve onze link Contact met ons opnemen op deze website te gebruiken voor bijkomende informatie. Houd er rekening mee of u al producten of diensten hebt aangevraagd wanneer u besluit om uw toestemming in te trekken. Wij hebben namelijk enige tijd nodig om uw voorkeuren bij te werken en ervoor te zorgen dat uw aanvraag wordt uitgevoerd.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Zimmer Biomet. U dient zorgvuldig het privacybeleid en de praktijken van andere websites te lezen, omdat wij het privacybeleid en de praktijken van de websites van derden niet kunnen controleren en hiervoor niet verantwoordelijk zijn.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Aangezien we aanvullende diensten blijven aanbieden en de wet- en regelgeving inzake privacy evolueert, kan het nodig zijn om dit beleid te herzien of bij te werken. We raden u aan om dit beleid regelmatig opnieuw na te lezen als u terugkeert naar onze website, zodat u bekend bent met de wijzigingen. Houd er rekening mee dat we persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat op het moment dat die informatie werd ingezameld van kracht was.

Contact met ons opnemen

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op of schrijf ons naar P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warschau, IN 46581-0708 (V.S.).